Bekijk onze tarieven

Wij hanteren een zeer voordelig tarief. Onze bureaukosten bedragen € 40,00 per maand/per gezin! Dus ongeacht het aantal kinderen.

Hét gastouderbureau zonder kleine lettertjes:

 • géén inschrijfgeld,
 • géén boeteclausule,
 • géén inhouding op het uurtarief van de gastouder.

tarieven-150

 

Wij hanteren bij opzegging binnen 3 maanden eenmalig het bedrag van
€ 60,00. Wij kunnen op deze manier onze bureaukosten laag houden voor onze vaste klanten.
Doordat wij zeer lage bureaukosten hanteren, kan uw voordeel al snel oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Voor een berekening in uw situatie als vraagouder klik hier.

Houdt u hiervoor uw gezamenlijk inkomen, het uurtarief van de gastouder en het aantal opvanguren per kind per week bij de hand.

 

De bureaukosten worden (onder andere) gebruikt voor:

 • een jaarlijks terugkerende risico inventarisatie bij de gastouder,
 • een jaarlijkse evaluatie tussen vraagouder en gastouderbureau,
 • regelmatig huisbezoek omtrent de ontwikkeling van uw kind (2 keer per jaar),
 • maandelijkse facturatie van de opvangmiddels een zeer gebruiksvriendelijk online urenregistratiesysteem,
 • maandelijkse incasso bij de vraagouder met 100% uitbetaling aan de gastouder,
 • verstrekken van een jaaropgave,
 • ondersteuning en begeleiding van de gastouder (bijvoorbeeld bij opvoedkundige zaken),
 • aanbieden van cursussen,
 • een externe klachtencommissie,
 • informatieverstrekking via website en nieuwsbrieven,
 • registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij proberen onze papierstromen zoveel mogelijk te beperken om daarmee bij te dragen aan een beter milieu. Officiële stukken gaan per post, maar nieuwsbrieven en dergelijke verzenden wij per e-mail. Daardoor houden we ook onze bureaukosten zo laag.

Wij hopen dat u wilt profiteren van onze lage tarieven en de hoge kwaliteit van onze persoonlijke dienstverlening.