Opvang aan huis

Gastouders en regeling dienstverlening aan huisopvang-aan-huis-150

Voordelen van een gastouder aan huis is dat u minder hoeft te regelen. Wanneer uw kinderen uit bed komen, kunnen ze rustig ontbijten. Uw kinderen worden in hun eigen vertrouwde omgeving opgevangen. De gastouder kan in overleg huishoudelijke taken van u overnemen.

Als u maximaal 3 dagen per week een gastouder aan huis hebt, kan de gastouder onder de regeling dienstverlening aan huis vallen. In het uurtarief wat u afspreekt met uw gastouder aan huis is inclusief vier weken doorbetaalde vakantie en 8% vakantiegeld. U moet de gastouder doorbetalen als zij ziek is, met inachtneming van twee wachtdagen en maximaal zes weken per jaar. De gastouder heeft recht op uitbetaling op tenminste 70% van het minimum loon.

Ook wanneer de gastouder aan huis opvangt, moet zij aan alle voorwaarden voldoen die in de Wet Kinderopvang staan, zoals een diploma op minimaal MBO-2 Helpende zorg en Welzijn, een EHBO-certificaat voor hulp aan kinderen, Verklaring Omtrent het Gedrag, ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en bij een erkend gastouderbureau aangesloten zijn. Voor de gastouder heeft deze vorm van opvang als voordeel dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met de daarbij behorende rechten.

Financieel voordeel voor ouders

Voor de maandelijkse opvangkosten ontvangt u een tegemoetkoming van de overheid (kinderopvangtoeslag). Bereken hier uw voordeel.

Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl.

Wettelijk minimumloon per 01-01-2019

Leeftijd Bruto uurloon Incl. 8%
22 jaar € 10,36 € 11,19
21 jaar € 8,81 € 9,51
20 jaar € 7,26 € 7,84
19 jaar € 5,70 € 6,16
18 jaar € 4,93 € 5,32
17 jaar € 4,10 € 4,43
16 jaar € 3,58 € 3,87
15 jaar € 3,11 € 3,36