Wet Kinderopvang 2020

Kinderopvangtoeslag 2020

Maximale vergoeding per uur omhoog

De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximumuurtarief omhoog. In 2019 krijgt u maximaal:

€ 6,27 per uur voor gastouderopvang

Stoppen met werken: nog 3 maanden kinderopvangtoeslag

Stopt u in 2020 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Gaat u binnen deze 3 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 31 december 2017.

Gelijk aantal opvanguren

Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Dit was het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Bereken uw kinderopvangtoeslag voor 2020

Maak een proefberekening om te zien of uw kinderopvangtoeslag verandert.

Kinderopvangtoeslag: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Ter info: Maximale opvanguren

U kunt per kind voor 230 uur kinderopvangtoeslag per maand krijgen. Dit geldt voor alle opvangsoorten samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Is uw kind nog niet schoolgaand (0 t/m 4 jaar) dan kunt u over maximaal 140% van de werkuren kinderopvangtoeslag aanvragen. Gaat uw kind naar de BSO (4 jaar of ouder) dan kunt u over maximaal 70% van de werkuren kinderopvangtoeslag aanvragen.